När du vill ta C-körkort – körkortet för tung lastbil

Ett B-körkort tillåter dig att köra en så kallad lätt lastbil. Det är en lastbil som får väga max 3 500 kg. Vill du kunna köra tyngre lastbilar behöver du ta ett lastbilskörkort – ett C-körkort. Det finns då två olika kategorier att välja på, C1 för medeltung lastbil och C för tung lastbil. Du som vill bli yrkesförare kan behöva ett C-körkort tillsammans med ett yrkesförarbevis.

Med ett C-körkort får du köra tung lastbil utan några viktbegränsningar.
Här kan du läsa om:
  • Sikta på tungt och ta C-körkort
  • Detta gäller för att få ta lastbilskörkort
  • Smartaste vägen till C-kort går genom trafikskola
  • C1-körkort för medeltung lastbil
  • Ta CE- eller C1E-körkort för att köra med tungt släp

Sikta på tungt och ta C-körkort

Vill du köra lastbil eller personbil utan någon viktbegränsning ska du ta ett C-körkort. Då får då köra så kallad tung lastbil. C-körkort får du ta när du har fyllt 21 år (18 år om du utbildar dig till yrkesförare). Först måste du alltid ta ett B-körkort och du får börja övningsköra när du fyllt 20 år (18 år om du utbildar dig till yrkesförare men då får du bara övningsköra hos utbildaren, inte privat).
Läs mer om yrkesförarbevis (YKB) här.
Läs mer om yrkesförare hos STR.

Detta gäller för att få ta lastbilskörkort

Att ta lastbilskörkort skiljer sig egentligen inte så mycket från att ta B-körkort, så mycket kommer du att känna igen. Först och främst behöver du ett körkortstillstånd för grupp 2 och när du ansöker om ett sådant behöver du även inkludera ett läkarintyg utöver synintyget. Att köra tunga fordon innebär att högre krav ställs på dig, både medicinskt och personligen. Fordonen du kör är större, tyngre och kan orsaka stora skador om det uppstår en farlig situation.

Smartaste vägen till C-kort går genom trafikskola

För att säkerställa att du har med dig all relevant trafikkunskap, kompetens och riskmedvetenhet när det är dags att göra körkortsprov bör du gå en utbildning hos en STR-ansluten trafikskola. Det ger trygghet som konsument och är en garanti att du kommer att få den kunskapen du behöver för att klara ditt körkort.
Så går det till att ta ett C-körkort.
Läs mer vad du ska tänka på när du väljer trafikskola här.

C1-körkort för medeltung lastbil

C1-behörigheten ger dig tillåtelse att köra en så kallad medeltung lastbil. Det innebär att lastbilen får väga högst 7 500 kg. C1-körkort får du ta när du har fyllt 18 år, men du måste först ta ett B-körkort.

Ta CE- eller C1E-körkort för att köra med tungt släp

Vill du kunna koppla på tungt släp på din tunga lastbil kan du ta behörigheten CE. Då får du dra ett eller flera släp utan någon viktbegränsning. Samma gäller om du har ett C1-körkort och vill koppla tungt släp på din medeltunga lastbil. Då kan du ta ett C1E-körkort som ger dig rätten att koppla ett eller flera släp till din lastbil utan någon övre viktgräns.
Läs mer om den extra behörigheten E här.