Traktor

A-traktor, B-traktor och yrkesmässig trafik

Vill du köra traktor som tillhör klass A eller B kan du ta ett traktorkort. Har du redan ett körkort med AM-behörighet eller högre så gäller det för klass A-traktor. Det finns också traktorer som kategoriseras i klassen B. Det är en traktor som är konstruerad för hastigheter över 40 km/h men som får köras i högst 50 km/h.

Traktor

traktor

A-traktor

traktor_!

B-traktor

traktor

Yrkesmässig trafik