Gör din körkortsresa ännu tryggare.

Grattis till ditt kloka beslut att ta ditt körkort via en STR-ansluten trafikskola! Din trafikskola erbjuder dig nu försäkringen DriveSafe som är anpassad efter dig, din handledare och din resa mot körkortet.

Som medlem i STR kan din trafikskola erbjuda dig ett speciellt framtaget utbildningspaket där försäkring som är anpassad efter dig, din handledare och din resa mot körkortet ingår.

Genom DriveSafe får du som körkortstagare och dina handledare:

 • Självriskreducering vid trafikskada
 • Förstärkt vagnskadeskydd vid skada på eget fordon i samband med övningskörning
 • Avbeställningsförsäkring för att boka av förarprov, eller bokade utbildningar
 • Olycksfallsförsäkring

Vid frågor om försäkringens innehåll går det bra att kontakta kundservice, 018-4727290, alternativt via mail [email protected].

Är du utbildare och medlem i STR? Läs mer genom att klicka här.

Självriskreducering

Ersätter betald självrisk i samband med en av bilförsäkringens ersättningsbar skada på bilen som uppstår när bilen används vid övningskörning och som ersatts av elevens handledares, eller trafikskolans bilförsäkring. Dock inte under momentet vagnskada (se momentet ”Förstärkt vagnskadeskydd). Glasskador på bilen ersätts inte.

Högsta ersättning: 10 000 kr

Förstärkt vagnskadeskydd

Försäkringen ersätter betald självrisk i samband med skada på bil som använts vid övningskörning och som ersatts av handledares eller trafikskolans bilförsäkring under momentet vagnskada.

Självrisken: 2 500 kr
Högsta ersättning: 10 000 kr

Avbeställningsförsäkring

Försäkringen ersätter avbeställningskostnader som den försäkrade drabbats av till följd av:

 • Körlektion eller förarprov avbokas på grund av olycksfall, sjukdom eller dödsfall som drabbar den försäkrade eller nära anhörig till den försäkrade.
 • Annan traumatisk händelse som brand, explosion eller naturkatastrof som drabbar den försäkrade eller nära anhörig till den försäkrade.

Maximal ersättning: 10 000 kr

Försäkringen gäller utan självrisk.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller under övningskörning, förarprov, samt vid resa till- och från STR-ansluten trafikskola eller till Trafikverkets förarprov.

 • Invaliditetskapital 15 Bb (787 500 kr). Utgör även maximal ersättning från försäkringen inkl. övriga moment nedan.
 • Dagersättning vid arbetsoförmåga betalas 200 kr/dag från dag 29 till längst dag 90.
 • Hjälpmedel och rehabiliteringskostnader maximalt 1 Bb (52 500 kr)
 • Merkostnader maximalt 1 Bb (52 500 kr).
 • Tandskadekostnader maximalt 1 Bb (52 500 kr)
 • Nödvändiga och skäliga rese-, samt läkekostnader ersätts endast om ersättning ej lämnas från annan försäkring.
Ett exempel

Lisa har köpt ett utbildningspaket innehållande DriveSafe men övningskör också med sin pappa, Leif som har gått handledarutbildning. Leif har en nästan ny Volvo som de använder för att mängdträna. I samband med övningskörning råkar Lisa tyvärr ut för en olycka då hon blir stressad och trycker på fel pedal inför ett rödljus och kör in i fordonet framför. Leif klarar sig bra, men Lisa får en fraktur på höger tumme och det blir skador både på Leifs Volvo och fordonet framför.

Leif gör en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag. Då bilen är yngre än 3 år ersätts skadorna på det egna fordonet via vagnskadegarantin och skadorna på fordonet framför ersätts via bilens trafikförsäkring. Lisa får också ersättning för sin skadade tumme och kostnader i samband med detta via trafikförsäkringen.

Genom DriveSafe får Leif ersättning för hela självrisken som behöver betalas till sitt försäkringsbolag för att täcka skador på fordonet framför (trafikförsäkringen). För skadorna på Volvon behöver han betala en självrisk som är 7 000 kr för vagnskadegarantin. DriveSafe ersätter honom dock med 4 500 kr som utgör mellanskillnaden från 2 500 kr som är självrisken genom det förstärkta vagnskadeskyddet som ingår i DriveSafe. Lisa får också ersättning för att avboka en Risk 2 utbildning som var planerad dagen efter. Utöver detta har Lisa möjlighet att få ersättning via olycksfallmomentet för kostnader som inte ersätts via trafikförsäkringen samt invaliditetsersättning om hon får bestående men.