Vägmärken

Vilka parkeringsskyltar med tilläggstavlor behöver du känna till?

Tilläggstavlor på parkeringar är ett komplicerat och förvirrande kapitel när det kommer till körkortsteori. Till och med många som har haft körkort i många år läser skyltarna fel. Det finns många olika saker att vara uppmärksam på. Det är exempelvis stor skillnad om det står flera angivelser tillsammans på en tavla eller på åtskilda tavlor.

Läs alltid allting på tilläggstavlor för parkering

Ett vägmärke med ett stort P på och en ledig plats. Men vad betyder egentligen allt som står på tavlorna under parkeringsmärket? Att parkera är ibland svårare än du tror. Tilläggstavlorna till parkeringsskyltar är många och kan du inte tyda vad som står där är risken för parkeringsbot hög.

Vilka vägmärken hittar du på en parkering och vilka tilläggstavlor?
Förutom vägmärket med det stora P:et vi förknippar med parkering finns en lång rad tilläggstavlor att hålla reda på. Du kan ibland se tavlor där det står boende (boendeparkering), avgiftstider eller vita pilar som pekar åt ena eller andra hållet.
Plugga alla vägmärken här!


Tilläggstavlor på parkering berättar när du får parkera

Det är vanligt förekommande att tilläggstavlorna på en parkering informerar om olika tidsbegränsningar för parkeringen. Tilläggstavlorna kan signalera att du behöver betala en avgift under vissa tider, att du bara får parkera under vissa tider eller att det råder parkeringsförbud vissa dagar i månaden.

Ibland hittar du en tilläggstavla på parkeringen med klockslag. De olika klockslagen anger olika tider för olika veckodagar enligt följande:

  • Svarta eller vita klockslag utan parentes gäller för vardagar (förutom vardag innan helgdag).
  • Svarta eller vita klockslag inom parentes gäller för lördag och dag före helgdag.
  • Röda klockslag gäller för söndag och helgdag.

Är tavlan blå betyder det att något är tillåtet under angivna tider. Är den röd och gul betyder det att något är förbjudet under dessa tider.

Det kan också finnas en tilläggstavla som anger hur länge du får stå på en viss parkering. Du kan till exempel se en tilläggstavla där det står 2 tim. Det betyder att du får stå parkerad där i högst två timmar i taget.


En tilläggstavla – en regel

Du har hittat en plats att parkera på och under parkeringsvägmärket ser du tillägg i form av två olika tidsangivelser. Men står angivelserna på samma tavla eller på var sin? Nu gäller följande: är informationen uppdelad på två tavlor gäller den var och en för sig. Står de på samma tavla är angivelserna beroende av varandra.

Se det här exemplet:

  • BILD TILL HÖGER - Här får du parkera i högst två timmar och bara vardagar 9-18. Övrig tid råder parkeringsförbud eftersom det är en huvudled.
  • BILD TILL VÄNSTER - Här får du parkera i högst två timmar på vardagar 9-18. All övrig tid är det fri parkering.

Utbildningsmaterial från STR

För en trygg resa till körkortet

STR erbjuder en rad utbildningsmaterial för dig som ska ta körkort. Utöver vår teoriapp Körkortsboken, som innehåller teori för flera olika behörigheter, finns även tryckta böcker, studiehäften och fler appar.

Genom att använda material från STR får du rätt kunskaper för att klara ditt prov. Innehållet i våra material är kvalitetssäkrat och granskat av trafiklärare. STR är nämligen en branschorganisation som omkring 80 procent av landets trafikskolor är anslutna till.

Chansa inte - välj den trygga vägen till ditt körkort!

YouTube video

Utbildningsmaterial från STR

För en trygg resa till körkortet

STR erbjuder en rad utbildningsmaterial för dig som ska ta körkort. Utöver vår teoriapp Körkortsboken, som innehåller teori för flera olika behörigheter, finns även tryckta böcker, studiehäften och fler appar.

Genom att använda material från STR får du rätt kunskaper för att klara ditt prov. Innehållet i våra material är kvalitetssäkrat och granskat av trafiklärare. STR är nämligen en branschorganisation som omkring 80 procent av landets trafikskolor är anslutna till.

Chansa inte - välj den trygga vägen till ditt körkort!