Olaglig trafikskola

- ger dyr väg till körkort!

En körkortsutbildning kostar. Det är en investering att ta körkort, men det är också en satsning som ska ge dig kunskap som räcker hela livet. Du behöver kunskap som gör att du kör med trafiksäkerhet och riskmedvetenhet, och det är det körkortsproven testar. Att ta genvägar och övningsköra med trafiklärare som varken har tillstånd eller utbildning gör att du stödjer olaglig verksamhet, kan få ditt körkortstillstånd indraget, inte är försäkrad och är helt rättslös vid reklamation eller tvist.

Ge dig själv bäst förutsättningar – välj trafikskola med omsorg

Lågt lektionspris kan ge dyrt körkort

När du ser ett erbjudande som verkar väldigt bra, kanske rent av så lågt pris per körlektion att det verkar för bra för att vara sant – då är det ofta så. Mycket av den illegala verksamheten som rör trafikskolor, körskolor och undervisning inför körkortsprov lockar med extremt låga priser. Det gör att elever tror sig kunna spara pengar och ta ett körkort till låg kostnad, men får istället undermålig undervisning. Det finns tyvärr många fall där elever satsat 10 000-tals kronor för att kunna klara ett körkortsprov men bara fått felaktig kunskap. Många har fått börja om på en auktoriserad och laglig trafikskola och därmed fått en dyrare och längre utbildning. Att välja en trafikutbildare utan tillstånd är en stor risk – både ekonomisk och personlig.

Här är några exempel:

  • Du bryter mot lagen. Både handledaren och du som kund bryter mot lagen och riskerar att åtalas om det saknas rätt tillstånd vid en poliskontroll. Ditt körkortstillstånd kan också dras in och skjutas på framtiden.
  • Du är rättslös. Om du väljer en olaglig utbildare gäller inte konsumenträttsliga lagar. Du kan inte få några pengar tillbaka om du vill avbryta och har betalat i förskott. Du kan inte heller reklamera din utbildning om du är missnöjd.
  • Du är oförsäkrad. Vid en utbildning på en legal trafikskola är du som kund försäkrad om det sker skador på bilen. Anlitar du en olaglig utbildare, finns det stor risk för att du får betala för reparationskostnaderna vid en olycka.

Läs mer om riskerna med att anlita en olaglig trafikskola.

Två saker du alltid ska fråga din trafikutbildare om:

1. Har trafikskolan tillstånd från Transportstyrelsen?

Alla trafikskolor ska ha tillstånd från Transportstyrelsen för att kunna bedriva förarutbildningar.

2. Är trafikskolan eller trafikläraren med i STR?

En trafikutbildare som är med i STR har en verksamhet som uppfyller alla lagliga krav. Dessutom ställs det ytterligare krav på vidareutbildning och att trafikföretaget har god ekonomi för att kunna vara medlem i STR.

Därför ska du välja STR-ansluten trafikskola

Välj STR och känn dig trygg

Väljer du en trafikskola som är ansluten till Sveriges trafikutbildares riksförbund, STR, kan du känna dig trygg. STR-anslutna trafikskolor utbildar tillsammans cirka 230 000 körkortstagare varje år och har alla tillstånd som krävs för att bedriva förarutbildning. En auktoriserad trafikskola har bilar som är moderna och uppfyller de krav på säkerhet som Transportstyrelsen ställer vid trafikutbildning. En auktoriserad trafikskola har också vissa försäkringar som gör att om olyckan skulle vara framme så har du ett visst skydd. Det ger dig trygghet och säkerhet.