Villkor Körkortsboken

Villkor vid köp och användning av Körkortsboken som säljs av STR Service AB 

Körkortsboken

’Körkortsboken’ är ett samlingsnamn för digitalt tillgängliga tjänster, i form av teorimaterial för utbildning i de teoretiska delarna inför körkortsprov.
När du köper ett abonnemang, för användning av Körkortsboken, får du tillgång till teorimaterial för den produkt och tid du valt. Tiden räknas från det att du betalat för tjänsten och börjar använda materialet. Målsättningen är att tjänsten ska vara tillgänglig 24 timmar om dygnet. Stilleståndstid kan dock uppstå i undantagsfall, till följd av tekniskt underhåll och felkorrigering.

När du köper Körkortsboken får du ett personligt konto som bara gäller för dig. Detta konto får inte överföras till annan användare. Genom att använda Körkortsboken samtycker du till att ta emot tjänsten, och bekräftar samtidigt att ångerrätten upphör så snart tjänsten aktiveras.

Körkortsboken finns tillgängligt via applikation för surfplatta eller mobiltelefon samt i webbläsare på PC/Mac, surfplatta eller mobiltelefon.
STR Service AB tillhandahåller support via funktioner i Körkortsboken och via support.korkort.nu. Vi svarar på ärenden om betalning, teknik, innehåll och allmän användning av Körkortsboken vardagar inom 24 timmar. Vi tar också gärna emot feedback från våra användare, för att ständigt förbättra våra produkter och tjänster.

Priser 

Alla priser är inklusive moms och anges i SEK. Priserna kommer att visas innan du gör slutlig beställning och betalning.

Garanti 

Körkortsboken står för kvalitet. Om du misslyckas med Trafikverkets teoriprov får du kostnadsfritt förlängt din period med 2 månader.

Följande villkor gäller för att garantin ska gälla:

  1. Du måste ha köpt utbildningsmaterial i Körkortsboken av STR Service AB.
  2. Du måste ha använt det rekommenderade arbetssättet i Körkortsboken.*
  3. Du måste ha gjort teoriprovet på samma språk som du valt i Körkortsboken.
  4. Du måste ha gjort teoriprovet senast 30 dagar efter att din period har gått ut.
  5. Du måste skicka oss en skriftlig bekräftelse inom 5 dagar efter att du tagit provet, som visar att teoriprovet inte var godkänt (bild på arket med resultatet av teoriprovet hos Trafikverket).

*Det rekommenderade tillvägagångssättet är att studera teorimaterialet i Läsa och Öva, och befästa kunskaperna med instuderingsfrågor i Svara. När kunskapsnivån inom samtliga kapitel i Framsteg visar 75-100% är tillräcklig kunskap uppnådd. Teoristudierna genomförs i Körkortsboken under minst en period på 1 månad eller mer och med fördel parallellt med övningskörning och/eller körlektioner för ett mer effektivt lärande.

Upphovsrätt 

Materialet i Körkortsboken är upphovsrättsskyddat. Du får inte distribuera eller publicera upphovsrättsskyddat material från Körkortsboken i någon form. Kopiering av upphovsrättsskyddat material utöver vad som anges i tvingande lagstiftning är inte tillåtet. Du får inte heller sammanställa, förändra, överlåta helt eller delvis upphovsrättsskyddat material i någon form eller bruka Körkortsboken på annat sätt än som överenskommits i avtal, när du köpt.