Tung lastbil

C1, C1E, C och CE-behörighet 

Ett B-körkort tillåter dig att köra en så kallad lätt lastbil. Det är en lastbil som får väga max 3 500 kg. Vill du kunna köra tyngre lastbilar behöver du ta ett lastbilskörkort – ett C-körkort. Det finns då två olika kategorier att välja på, C1 för medeltung lastbil och större husbil samt C för tung lastbil. Du som vill bli yrkesförare kan behöva ett C-körkort tillsammans med ett yrkesförarbevis.

Medeltung och tung lastbil

Här kan du läsa om:

  • Detta gäller för att få ta lastbilskörkort
  • Bygga på ditt körkort med behörighet för tungt släp
  • C1-körkort för medeltung lastbil och större husbil
  • C-körkort för tung lastbil
  • Ta CE- eller C1E-körkort för att köra med tungt släp


Det här gäller för att få ta lastbilskörkort

Att ta lastbilskörkort skiljer sig egentligen inte så mycket från att ta B-körkort, så mycket kommer du att känna igen. Först och främst behöver du ett körkortstillstånd för grupp 2 och när du ansöker om ett sådant behöver du även inkludera ett läkarintyg utöver synintyget. Att köra tunga fordon innebär att högre krav ställs på dig, både medicinskt och personligen. Fordonen du kör är större, tyngre och kan orsaka stora skador om det uppstår en farlig situation.

Bygg på ditt körkort med behörighet för tungt släp

E-körkort är ingen egen behörighet utan ett slags tillägg till en rad andra körkortsbehörigheter. Tillägget innebär att du får köra det aktuella fordonet som körkortet gäller för med ett eller flera påkopplade tunga släp. Men E-tillägget är inte bara en utökning av ditt körkort, för att ta ett E-körkort behöver du utföra både ett nytt kunskapsprov och ett nytt körprov hos Trafikverket.

YKB - Yrkesförarutbildning för buss eller lastbil.

C1-behörighet - medeltung lastbil

Utbildning och olika körkortsbehörigheter, tung lastbil.

C1E-behörighet - medeltung lastbil med tungt släp

lastbil_2

C-behörighet - tung lastbil

lastbil

CE-behörighet  - tung lastbil med tungt släp

Utbildningsmaterial

Om du behöver teorimaterial så hittar du det här!