Högerregeln

Vad är högerregeln?

En trafikregel som är grundläggande i vårt trafiksystem men som ofta skapar problem är högerregeln. Högerregeln gäller i korsningar där inga andra väjningsregler styr. Den innebär att fordonet som kommer från höger från dig har rätt att köra först. Svårigheten med högerregeln är att den går in när inga andra vägmärken finns, vilket gör den lätt att glömma bort.

Korsningar källa till svårigheter

En av de vanligaste situationerna där trafikanter interagerar med varandra är när körbanor korsas och någon måste väja. Allt som oftast sker det i en korsning. Uppstår det missförstånd här slutar det lätt i krock och beroende på hastigheten vid tillfället kan följderna bli förödande. Därför är det viktigt att alla följer samma väjningsregler. Därför finns högerregeln.

Det finns olika saker som kan avgöra om du har väjningsplikt i en trafiksituation. Ska du köra in på en huvudled? Ser du en väjningsskylt eller ett stoppmärke? Närmar du dig ett övergångsställe? Då är det självklart att det är du som ska väja. Men i vissa fall är det svårare att veta.


Hur fungerar högerregeln?

Om inga skyltar eller andra omständigheter avgör vem som ska lämna företräde gäller högerregeln. Den innebär kort och gott att de som kommer från höger får köra först och de som kommer från din vänstra sida ska väja för dig. Det är viktigt att högerregeln ska sitta i ryggraden. Reaktionen att lämna företräde åt bilar som kommer från höger ska komma automatiskt hos dig som förare. Men glöm inte att det är lika viktigt som vanligt att förutse misstag som de andra trafikanterna kan göra. Försök att få ögonkontakt och känn av de andras intentioner innan du kör ut.


Högerregeln gäller även för enskild väg och cyklar

Högerregeln gäller även i en korsning med enskild väg om inga andra väjningsregler gäller. Kör du på en allmän väg som korsar en enskild ger det dig alltså inte automatiskt förtur. Och glöm inte att högerregeln gäller alla fordon i trafiken, även cyklar och mopeder. Störst går inte först här!


Högerregeln – skylt eller inte?

Det vanligaste är att det inte finns några vägmärken i en vägkorsning där högerregeln gäller, men ibland kan skylten Varning för vägkorsning finnas en bit innan du kommer fram till korsningen. Då vet du säkert att det är högerregeln som gäller. Du har också all anledning att förbereda dig på en särskilt farlig korsning med dold sikt.

Utbildningsmaterial från STR

För en trygg resa till körkortet

STR erbjuder en rad utbildningsmaterial för dig som ska ta körkort. Utöver vår teoriapp Körkortsboken, som innehåller teori för flera olika behörigheter, finns även tryckta böcker, studiehäften och fler appar.

Genom att använda material från STR får du rätt kunskaper för att klara ditt prov. Innehållet i våra material är kvalitetssäkrat och granskat av trafiklärare. STR är nämligen en branschorganisation som omkring 80 procent av landets trafikskolor är anslutna till.

Chansa inte - välj den trygga vägen till ditt körkort!

Gäller högerregeln på en parkeringsplats?

Högerregeln gäller på en parkeringsplats

Ovan kan du läsa om hur högerregeln fungerar. Men gäller högerregeln när du befinner dig på en parkeringsplats, en bensinstation eller andra öppna platser där du kan tänkas köra bil? Det gör den i allra högsta grad! På en parkeringsplats råder ju sällan andra väjningsregler – då blir högerregeln det som styr vem som har företräde och vem som har väjningsplikt.

Högerregeln eller utfartsregeln – när du lämnar parkeringsplatsen

Däremot ska du vara uppmärksam när du väl lämnar parkeringsplatsen eller bensinstationen. Då upphör högerregeln direkt att gälla och istället bör du vara medveten om utfartsregeln.

Utfartsregeln betyder att du ska lämna företräde åt alla andra fordon, såväl från vänster som höger, när du kör ut från till exempel en parkeringsplats, garageutfart eller gågata. Tänk på att du ska lämna företräde åt alla trafikanter, inklusive gående och cyklister. Ytterligare en situation då högerregeln gäller är då du befinner dig på en återvändsgata.

Visa att du tänker väja

Kommunikation är en viktig del i trafiksäkerheten. Som alltid när det gäller väjningsplikt är det viktigt att du som förare tidigt visar att du tänker väja. Genom att sakta in i god tid förmedlar du till dina medtrafikanter att du tänker väja för dem och du bidrar till större lugn och säkerhet i trafiken. Att hålla hög hastighet och tvärbromsa är inte bra för fordonet, inte bekvämt för passagerarna och risken för att det uppstår en olyckshändelse ökar markant.