Handledare

- hur går det till?

Vill du övningsköra med någon som ska ta A eller B-körkort så finns det en hel del viktiga saker att tänka på. Som handledare har du ett stort ansvar för säkerheten och för att din elev ska få de bästa förutsättningarna att lyckas med sitt körkort. Du behöver ett handledarbevis och vill du övningsköra med personbil behöver du dessutom genomgå en introduktionsutbildning eller som vissa säger - handledarutbildning.

Till dig som vill bli handledare i behörighet A och B

Vad är en handledare?

Ditt uppdrag som handledare är både att tänka på säkerheten under övningskörning samt att hjälpa din elev att få ut så mycket som möjligt av tiden ni spenderar på vägarna. Privat övningskörning är ett bra komplement till körkortsutbildning på trafikskola. Följer man utbildningsplanen noga finns mycket att vinna.

Att välja en STR-ansluten trafikskola

Det är därför en bra idé att säkerställa kvaliteten på övningskörningen genom att ta hjälp av din elevs trafikskola. Väljer ni en STR-ansluten trafikskola kan du som handledare få stor hjälp. Inom STR finns en enorm kunskap om hur en effektiv körkortsutbildning ska läggas upp. Det är också STR som skapar Körkortsboken. Genom att ta del av den kunskapen och följa den utarbetade studieplanen, kan du som handledare ge din elev den bästa privata övningskörningen.

Ansök om handledarskap

För att få ett handledarbevis skickar du in en ansökan till Transportstyrelsen. För att bli godkänd måste du;

 • Vara minst 24 år.
 • Ha körkort för den behörighet ni ska övningsköra för.
 • Körkortet måste du ha haft i minst fem av de senaste tio åren.

Tips! Skicka inte in din ansökan som handledare förrän din elev fått sitt körkortstillstånd. Tänk på att ditt handledarbevis bara gäller för den aktuella eleven, övningskör du med flera måste du göra en ny ansökan för varje elev. Du får max vara handledare för fem elever samtidigt. Ska ni övningsköra med bil eller lätt lastbil behöver ni båda genomgå en introduktionsutbildning innan du gör din ansökan. Introduktionsutbildningen görs på en körskola.

 

Vad krävs av dig som handledare?

Förutom alla konkreta krav som du måste uppfylla för att få ditt handledarbevis finns mycket att tänka på om du vill bli en bra handledare. Det allra viktigaste en elev ska lära sig är att bli en trafiksäker körkortsinnehavare. Det är ditt ansvar att se till att din elev sätter säkerheten i första hand och kan visa mognad i trafiken. Fundera över hur du själv är som förare! Din invanda körstil är kanske inte lämpad för en nybörjare.

Glöm inte att du alltid kan ta hjälp av en trafikskola. Där kan du få många goda råd och tips om hur du lotsar din adept fram till en lyckad uppkörning.

Tips - Körkortspodden STR!

Lyssna gärna på Körkortspodden STR där ett avsnitt handlar om dig som handledare. Vi pratar bland annat om viktiga saker att tänka på, vilka saker man ofta missar och andra goda råd som kan vara bra att ha med sig på vägen som handledare.

Lyssna på avsnittet >>

Titta på avsnittet på YouTube >>

Nyhetsbrev till dig som är handledare

I fem nyhetsbrev får du massor av tips och intressant information som kan hjälpa dig som ska vara handledare till någon som ska B-körkort. Du får ett nyhetsbrev i veckan och de har alla olika teman.

Anmäl dig här!

Handledarboken

Ett tips är att köpa Handledarboken. I den hittar du all praktisk information inför handledarskapet, allt från giltiga tillstånd och utbildningar till krav på fordonet. Den innehåller också alla momenten du som handledare behöver gå igenom med eleven, exempelvis kapitel/avsnitt om Handledaren, Mängdträning och Minska riskerna.

På vissa trafikskolor ingår Handledarboken i introduktionsutbildningen, så ett tips är att se om den ingår på er trafikskola innan köp.

Vanliga frågor!

Vad innebär det att vara handledare?

 • När du övningskör privat måste du alltid ha en godkänd handledare med dig.
 • För dig som är handledare gäller det att ha koll på vad som gäller; du är alltid ansvarig för körningen och din elevs agerande i trafiken!
 • Alla som vill handleda en körkortsaspirant måste först ansöka om ett handledartillstånd hos Transportstyrelsen. Att övningsköra med någon utan ett tillstånd räknas som olovlig körning och är ett trafikbrott.
 • Vill du övningsköra med mer än en elev är det viktigt att du söker nytt tillstånd för var och en av eleverna.

Hur länge gäller handledarbeviset?

 • Precis som körkortstillståndet är giltighetstiden för handledarbeviset fem år.
 • Inte heller handledarskapet kan förlängas.
 • När giltighetstiden för handledarskapet har gått ut, måste utbildningen göras om igen och en ny ansökan skickas in till Transportstyrelsen.

Finns det några krav för att vara handledare?

 • Du har fyllt 24 år.
 • Din elev har ett giltigt körkortstillstånd*.
 • Du och din elev har gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller för personbil eller lätt lastbil. Ni behöver inte gå kursen vid samma tillfälle men det är samma utbildning ni går.
 • Du har ett giltigt körkort från Sverige eller ett annat EES-land. Du ska ha haft behörighet för det fordon som ni ska övningsköra med under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.

* En elev som ska övningsköra för att ta bort villkoret automatväxlat fordon på sitt körkort behöver inte ha något giltigt körkortstillstånd, så länge villkoret inte beror på medicinska skäl. Detsamma gäller om eleven har B-behörighet och ska övningsköra för utökad B.

Vad kostar det att ansöka om att bli handledare?

 • Att ansöka om och få ett handledartillstånd från Transportstyrelsen kostar ingenting.
 • Är din ansökan komplett brukar det inte ta mer än en vecka innan du har ditt intyg i handen.
 • För övningskörning med bil och lätt lastbil krävs att du går en introduktionsutbildning. Utbildningen omfattar minst tre timmar och alla STR-anslutna trafikskolor erbjuder kursen. Kostnaden för utbildningen varierar, kontakta den trafikskola du är intresserad av för en prisuppgift.

När får jag inte bli handledare?

 • Om ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis fortkörning eller kört mot rött ljus.
 • Om ditt körkort varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av rattfylleri, opålitlighet ur. nykterhetssynpunkt eller grova brott
 • Om ditt körkort under de senaste tre åren gällt med villkor om alkolås.
 • Om du redan har giltiga godkännanden för fem elever.

Vad gäller om jag vill vara handledare för MC?

 • Vill du övningsköra med någon som ska ta mc-kort ansöker du på samma sätt som för bil, men du behöver inte genomgå introduktionsutbildningen.
 • Som handledare kan du antingen åka med som passagerare hos den som övningskör eller också kan du följa efter på din egen motorcykel.
 • Det är förbjudet att handleda en motorcyklist från till exempel en bil.
 • Kom också ihåg att den gröna övningskörnings-symbolen måste vara fullt synlig bakåt.
 • Det finns särskilda västar med symbolen på att använda vid övningskörning med motorcykel. Du hittar dem i de flesta affärer med bil- och motorcykeltillbehör.
 • Observera också att olika motorcykelklasser har olika åldrar för tillåten övningskörning.