Moped

Moped klass 2 och AM-körkort

Mopeder delas in i klass 1 och klass 2. Alla som har ett körkort, oavsett behörighet får köra moped, båda klasserna. 

Moped

Här kan du läsa om:

  • Vad är förarbevis för moped klass 2 och AM-körkort?
  • Hur tar du ett körkort med moped klass 2 eller AM-körkort?
  • Vilka fordon får du köra med moped klass 2 och AM-körkort?
  • Skillnad mellan moped klass 1 och moped klass 2
AM-behörighet för moped och EPA.

 Förarbevis för moped klass 2 

moped

AM-körkort 

Skillnaderna mellan moped klass 1 och 2

Reglerna för mopeder i klass 1 och 2 skiljer sig åt en hel del.
Generellt gäller att reglerna för mopeder i klass 1 är hårdare.
Här är några exempel på vad som gäller för klass 1 men inte för klass 2:

  • Du måste ansöka om körkortstillstånd innan du börjar övningsköra.
  • Du får inte köra moped i klass 1 på cykelbanor.
  • Din moped måste vara registrerad och försedd med registreringsskylt.
  • Du måste ha backspeglar på din moped.
  • Mopeder i klass 1 får inte parkeras i cykelställ eller på trottoaren.
  • Du måste ha klarat Trafikverkets kunskapsprov för AM-körkort.

Utbildningsmaterial

Om du behöver teorimaterial så hittar du det här!