Vägmärken

Vad behöver du veta?

Vägmärken har en central plats för all form av trafik. Vikten av att du vet vad alla innebär är enorm. Det är en stor del av kontraktet mellan dig och alla andra i trafiken. Så självklart är vägmärken också en enormt viktig del av din körkortsutbildning. Och medan vissa märken är lätta att förstå är andra mer komplicerade.

Vägmärken och dess betydelser

Sammanlagt finns det över 300 vägmärken. Vägmärken är indelade i en rad olika kategorier. En del handlar om förbud, andra om varningar, var du ska köra eller hur du hittar till vissa platser.

 

Vägmärken i Sverige och resten av världen

Visste du att vägmärken styrs av FN? Det finns en speciell konvention i FN för vägmärken och alla länder som skrivit på konventionen har gemensamma symboler, även om färgerna på vägmärkena kan skilja sig något åt. Till exempel är våra gula och röda förbudsmärken ofta vita och röda i många andra länder. Att de flesta länder delar vägmärken är förstås en väldig fördel om du kör bil någon annanstans än i Sverige. De flesta länderna i Europa har skrivit på konventionen, men utanför Europa är det inte lika vanligt. Till exempel har USA en helt egen standard för vägmärken.

 

Vägmärken och vägmarkeringar hjälper dig

Men vägmärken är ju inte ensamma om att berätta för dig hur du ska köra. Tittar du på körbanan hittar du även information genom vägmarkeringar. Ett väjningspliktsmärke kan åtföljas av målade vita trianglar i vägbanan som markerar att du ska väja för annan trafik. Tittar du på mittlinjen så får du genast veta mer om både hur hastighetsbegränsningar och förhållanden för omkörning ser ut.

 

Lästips!

Lär dig allt om vägmärken med Vägmärkeskollen.

Våra olika vägmärken

förbud

Förbundsmärken

 • Förbudsmärken är runda till formen.
 • Har för det mesta en röd kant och gul bakgrund.
 • De signalerar att ett förbud eller en begränsning råder på vägen.
 • Ett av de vanligaste exemplen är förbudsmärken som visar hastighetsbegränsningar.
 • Förbudsmärken kan också reglera vilken trafik som får köra på en viss väg, hur den trafiken får köra och vilken höjd, bredd och vikt den får ha.

 

varning

Varningsmärken

 • Varningsmärken har formen av en triangel där spetsen pekar upp.
 • I Sverige har den en röd ram och gul bakgrund.
 • De flesta varningsmärken varnar för faktiska faror du kan vänta dig framöver. Det kan vara tvära svängar, vägarbete, vägkorsning, cirkulationsplats eller järnvägskorsning. Det är saker du behöver förbereda dig på genom att sänka hastigheten och öka uppmärksamheten.
 • Andra varningsmärken varnar för att risken för något ökar längre fram längs vägen. Vanliga märken är märket för lekande barn och märken som varnar för vilt.

 

påbud

Påbudsmärken

 • Ett påbudsmärke är runt och har vita symboler som visar vad som gäller.
 • De flesta påbudsmärken visar var du ska köra, så kallad påbjuden körriktning. Märket visar att du får köra rakt fram eller svänga vänster, inget annat.
 • Glöm inte att samtidigt som märket talar om för dig var du får köra så förbjuder det dig att köra på något annat sätt. Ser du ett påbudsmärke med pil till vänster, betyder det att du varken får köra rakt fram eller svänga höger!
 • Det är viktigt att komma ihåg att ett påbud inte är ett förslag eller rekommendation!

 

väjning

Väjningspliktsmäken

 • Väjningspliktsmärken har inget gemensamt utseende.
 • Signalerar vem det är som ska lämna företräde åt vem i situationer då fordon korsar väg med varandra.
 • Det vanligaste märket är det triangelformade väjningspliktsmärket men även stoppskylt och huvudled räknas till gruppen.

 

anvisning

Anvisningsmärken

 • Det finns inget gemensamt utseende för anvisningsmärken men ofta är de blå med vita symboler och fyrkantiga till formen.
 • Anvisningsmärken är en grupp trafikmärken som vill informera dig om något.
 • Utifrån den informationen är det ditt ansvar att veta vilka trafikregler som gäller.
 • Ett anvisningsmärke kan till exempel informera dig om vilken typ av väg du kör på (motorväg), var du kan parkera (P-skylt), gågata, återvändsgränd eller att det finns trafikövervakning utmed vägen.

 

vägmärke

Lokaliseringsmärken för vägvisning

 • Lokaliseringsmärken är en grupp vägmärken som hjälper dig att hitta dit du ska.
 • De flesta är blå med vit text.
 • De som avser vägvisning visar dig i vilken körbana du ska ligga, hur långt du ska köra, när du ska svänga, och vilka vägar du kör på.
 • På bilden ovan är det en orienteringstavla. Viktig att hålla reda på för dessa är skillnaden på avstånd och vägnummer. Står ett nummer angett före en stad med en ram runt syftar det på numret på vägen som går dit. Står siffra efter ortsnamnet utan ram runt, syftar det på avståndet till staden i kilometer.

 

allmänna

Lokaliseringsmärken för allmänna inrättningar

 • Det finns också en rad vägmärken som hjälper dig att hitta till allmänna inrättningar av olika slag.
 • Sjukhus med akutmottagning, flygplatser, badplatser, industriområden, campingplatser är bara några ställen som har sina egna lokaliseringsmärken.

 

service

Lokaliseringsmärken för serviceanläggningar

 • Det finns också en rad vägmärken som hjälper dig att hitta till allmänna inrättningar av olika slag.
 • Bensinstationer, toaletter och restauranger och campingplatser är några ställen som har sina egna lokaliseringsmärken.

 

turist

Lokaliseringsmärken för turistiska mål

 • Det finns också en grupp lokaliseringsmärken som visar till platser av intresse.
 • Ofta är de förknippade med turism av olika slag och kan guida dig till kända slott, fornminnen eller andra platser.
 • Dessa vägmärken har en brun bakgrundsfärg och vit text eller symbol. Som till exempel märket för världsarv.

 

tillagg

Tilläggstavlor

 • Tilläggstavlor hittar du lite överallt i trafiken.
 • Precis som namnet signalerar handlar det om vägmärken som kompletterar information som finns på ett annat vägmärke.
 • Det kan handla om specifika tidsangivelser, avstånd, fordon eller andra saker som villkorar ett påbud, förbud eller varning.
 • Tilläggstavlan är alltid ett tillägg och fungerar endast med andra vägmärken.
 • Vissa av dem är till för att göra dig extra uppmärksam. Om du till exempel ser en gul skylt med röd ram och fem svarta prickar på i samband med ett övergångsställe, så signalerar det att övergångsstället ofta används av personer som är synskadade.
 • Läs mer om Tilläggstavlor på parkering här!