Traktor

A-traktor, B-traktor och yrkesmässig trafik

Vill du köra traktor som tillhör klass A eller B kan du ta ett traktorkort. Har du redan ett körkort med AM-behörighet eller högre så gäller det för klass A-traktor. Det finns också traktorer som kategoriseras i klassen B. Det är en traktor som är konstruerad för hastigheter över 40 km/h men som får köras i högst 50 km/h.

Traktor

Här kan du läsa om:

  • Vad är körkort för A-traktor och B-traktor?
  • Vad behövs för att man ska få köra traktor i yrkesmässig trafik?
  • Hur tar du ett körkort för A-traktor och B-traktor?
  • Vilka fordon du får köra med A-traktor och B-traktor körkort
Traktor med eller utan släp.

A-traktor

traktor_!

B-traktor

traktor

Yrkesmässig trafik 

Utbildningsmaterial

Om du behöver teorimaterial så hittar du det här!