Anpassarna Körkort AB

  • Brunnsjögatan 4, 776 23 HEDEMORA

  • Brunnsjögatan 4, 776 23 HEDEMORA

  • 556432-7319

Utbildningar och tjänster

B – personbil
Erbjuder e-handel
Fordonsanpassning
Företagsmedlem
Introduktionsutbildning
Körbedömning
Riskutbildning del 1B
Riskutbildning del 2B
Språk – Arabiska
Språk – Engelska

Om oss

Anpassarna Körkort, trafikskolan för alla, erbjuder förutom “vanlig” körkortsutbildning med manuella eller automatväxlade fordon även körkortsutbildning för elever med behov av anpassade fordon.
Ex handreglage, pedalförhöjning, vänstergas, miniratt, joystickstyrning mm. Moderbolaget Anpassarna Gunnerius individanpassar fordonet utifrån varje elevs förutsättningar.
Vi erbjuder även individuellt teoristöd.
Vi tar emot såväl lokala elever som elever från hela landet som bor på skolan och lägger upp sin utbildning intensivt.
På skolans internat finns plats för 7 boenden, elever och vid behov assistenter.
Gruppteori bedrivs i små grupper.
Man kan gå Introduktionsutbildning, Riskettan och Risktvåan hos oss.
Vi utför även körbedömningar och körträning.
På trafikskolan finns engelsktalande och arabisktalande trafiklärare.

schoold_id_426101
school_logo_426101
korkortsbehorighet_2022-1