Grönlunds Yrkesutbildningar AB Jönköping

  • Solåsvägen 5B, 182 31 DANDERYD

  • Solåsvägen 5B, 182 31 DANDERYD

  • 556327-6475

Utbildningar och tjänster

B – personbil
B – personbil utökad
BE – tungt släp
C – tung lastbil
CE – tung lastbil med släp
D – buss
Företagsmedlem
Introduktionsutbildning
Riskutbildning del 1B
Riskutbildning del 2B
YKB Fortbildning buss
YKB Fortbildning lastbil
YKB Grundutbildning buss
YKB Grundutbildning lastbil

Om oss

korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1