Ove Norins Tunga Trafik

  • Norra Industrivägen 2, 829 51 BERGSJÖ

  • Norra Industrivägen 2, 829 51 BERGSJÖ

  • 556397-4301

Utbildningar och tjänster

B – personbil
B – personbil utökad
BE – tungt släp
C – tung lastbil
CE – tung lastbil med släp
D – buss
DE – buss med tungt släp
Företagsmedlem
Introduktionsutbildning
Riskutbildning del 1B

Om oss

korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1