Centrala Yrkesförarutbildning Östergötland

  • Ga Rådstugugatan 52, 602 34 NORRKÖPING

  • Ga Rådstugugatan 52, 602 34 NORRKÖPING

  • 641001-1917

Utbildningar och tjänster

EcoDriving
Företagsmedlem
YKB Fortbildning lastbil
YKB Grundutbildning lastbil

Om oss

korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1