Upplands Trafikskola AB

  • Kungsängsg 36 F, 753 22 UPPSALA

  • Kungsängsg 36 F, 753 22 UPPSALA

  • 556662-2444

Utbildningar och tjänster

A – motorcykel klass A
A1 – motorcykel klass 1
AM – moped klass 1
B – personbil
Företagsmedlem
Introduktionsutbildning
Moped klass 2
Riskutbildning del 1A
Riskutbildning del 1B

Om oss

korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1