VFG Trafikskola

  • Pistolvägen 1, 352 50 VÄXJÖ

  • Pistolvägen 1, 352 50 VÄXJÖ

  • 556249-6629

Utbildningar och tjänster

BE – tungt släp
C – tung lastbil
C1 – tung lastbil (7,5 ton)
C1E – tung lastbil med släp (12 ton)
CE – tung lastbil med släp
D – buss
DE – buss med tungt släp
EcoDriving
Företagsmedlem
YKB Fortbildning buss
YKB Fortbildning lastbil
YKB Grundutbildning buss
YKB Grundutbildning lastbil

Om oss

korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1