YrkesAkademin Göteborg

  • Arröds industriväg 29, 422 43 HISINGS BACKA

  • Arröds industriväg 29, 422 43 HISINGS BACKA

  • 556346-6233

Utbildningar och tjänster

Ansöker om anpassat prov hos Trafikverket
Bakgavellyft
BE – tungt släp
C – tung lastbil
C1 – tung lastbil (7,5 ton)
CE – tung lastbil med släp
CE – tung lastbil påhängsvagn
D – buss
Farligt gods (ADR)
Fordonsmonterad kran
Företagsmedlem
Godshantering
Lastsäkring
Miljöanpassade fordon
Truck
YKB Fortbildning buss
YKB Fortbildning lastbil
YKB Grundutbildning buss
YKB Grundutbildning lastbil

Om oss

korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1