Yrkesakademin Karlstad

  • Östanvindsgatan 17, 652 21 KARLSTAD

  • Östanvindsgatan 17, 652 21 KARLSTAD

  • 556346-6233

Utbildningar och tjänster

C – tung lastbil
CE – tung lastbil med släp
D – buss
Företagsmedlem
Miljöanpassade fordon
YKB Fortbildning buss

Om oss

korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1