Yrkesakademin Östersund

  • Arenavägen 4 E, 831 32 ÖSTERSUND

  • Arenavägen 4 E, 831 32 ÖSTERSUND

  • 556346-6233

Utbildningar och tjänster

C – tung lastbil
CE – tung lastbil med släp
Företagsmedlem
Miljöanpassade fordon
YKB Fortbildning lastbil
YKB Grundutbildning lastbil

Om oss

korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1