Moped

AM-boken

AM-boken hjälper dig att nå ditt efterlängtade AM-körkort

  • AM-boken vänder sig till den som ska gå den obligatoriska utbildningen för AM-körkort.
  • Boken innehåller allt teori du behöver kunna för att klara din utbildning.
  • Tips! Ljudstöd finns på inläsningstjänst, be en utbildare om konto. De utbildare som är anslutna till STR hittar du här!

Tips! Köp gärna till Arbetshäfte till AM-boken där du bland annat får kontrollfrågor, hjälp att repetera och arbetsblad för körövningar.

Lycka till med din AM-utbildning!

284 kr

Titel: AM-boken, moped klass 1
Artikelnummer: 1021
ISBN: 978-91-88971-44-9
Upplaga: 18
Tryckår: 2023
Antal sidor: 144
Ansvarig: STR Service AB