Personbil

Lättlästa Körkortsboken

Teoribok i “enklare” form
Lättlästa Körkortsboken är skriven med ett enkelt språk och med så lite text som möjligt utan att faktainnehållet urholkats för mycket.

  • Lättlästa Körkortsboken kan läsas av alla men den är extra bra för de som har någon form av inlärningssvårigheter och/eller språksvårigheter.
  • I boken varvar vi fakta och teori med bilder och illustrationer för att du enkelt ska se och förstå det du läser.
  • Här finns allt du behöver för att kunna bli en trafiksäker och miljömedveten förare.
  • Tips! Ljudstöd finns på inläsningstjänst, be en utbildare om konto. De utbildare som är anslutna till STR hittar du här!

När du köper Lättlästa Körkortsboken ingår också häftet Vägmärken & vägmarkeringar.

538 kr

Titel: Lättlästa Körkortsboken
Artikelnummer: 130
ISBN: 978-91-88971-97-5
Upplaga: 23
Tryckår: 2022
Antal sidor: 239
Ansvarig: STR Service AB