YKB Fortbildning

Bränsleoptimering, delkurs 1, STR YKB fortbildning

Delkurs 1, YKB fortbildning handlar om bränsleoptimering.

  • Boken Bränsleoptimering vänder sig till dig som ska gå delkurs 1 i fortbildningen för förare som kör buss och lastbil yrkesmässigt.
  • Det här häftet är ett komplement till den obligatoriska utbildningsdagen och ingår i kursmaterialet.
  • Den här kursen handlar om hur transporterna kan göras mer miljöanpassade och där har du som yrkesförare en viktig roll. Vår förhoppning är att du får kunskaper och inspiration så att du kan optimera din bränsleförbrukning och därmed göra en viktig besparing såväl för miljön som för företagets ekonomi.
  • Bokens innehåll täcker samtliga obligatoriska kursmål för denna delkurs.

Yrkesförare är ett ansvarsfullt yrke som ställer allt större krav på förarnas kompetens. Den obligatoriska fortbildningen är tänkt att ge dig större kunskaper så att du kan bli en viktig kugge i transportsystemets miljöanpassning, men också för att du ska kunna hjälpa till att höja yrkets status.

187,00 kr

Fri frakt på alla böcker

Titel: Bränsleoptimering, delkurs 1, STR YKB fortbildning
Artikelnummer: 16410
ISBN: 978-91-88377-82-1
Upplaga: 7
Tryckår: 2018
Antal sidor: 116
Ansvarig: STR Service AB