Personbil och Andra språk

Körkortsfrågor på Turkiska

Körkortsfrågor på turkiska är lättläst och ger en tydlig information om vad som gäller i trafiken.

  • Den är indelad i kapitel med olika ämnesområden som t.ex. trafikregler, försäkringar, bilens delar, olyckor och första hjälpen.
  • Boken har för avsikt att hjälpa dig i utbildningen mot ett svenskt körkort.

420 kr

Titel: Körkortsfrågor på Turkiska
Artikelnummer: 19431
ISBN: 978-91-984-342-62
Antal sidor: 224
Författare: Mohammad Barazanji