YKB Fortbildning

Lagar och regler, delkurs 3, STR YKB fortbildning

Delkurs 3, YKB fortbildning handlar om lagar och regler.

  • Boken Lagar och regler vänder sig till dig som ska gå delkurs 3 i fortbildningen för förare som kör buss och lastbil yrkesmässigt.
  • Det här häftet är ett komplement till den obligatoriska utbildningsdagen och ingår i kursmaterialet.
  • Den här kursen handlar om lagar och regler kring kör- och vilotider, färdskrivare, vägarbetstidslagen och arbetstidslagen. För att du och ditt företag inte ska drabbas av sanktionsavgifter kring felaktiga uppgifter i färdskrivaren så är det viktigt att du vet när och hur du ska använda de olika funktionerna.
  • Bokens innehåll täcker samtliga obligatoriska kursmål för denna delkurs.

Yrkesförare är ett ansvarsfullt yrke som ställer allt större krav på förarnas kompetens. Den obligatoriska fortbildningen är tänkt att ge dig större kunskaper eftersom du är en viktig kugge i transportsystemet, men också för att du ska kunna hjälpa till att höja yrkets status.

210,00 kr

Fri frakt på alla böcker

Titel: Lagar och regler, delkurs 3, STR YKB fortbildning
Artikelnummer: 16430
ISBN: 978-91-88971-38-8
Upplaga: 11
Tryckår: 2020
Antal sidor: 107
Ansvarig: STR Service AB