Personbil

Handledarboken

Dags att bli handledare? Här får du hjälp, stöd och tips med hur du lägger upp den privata övningskörningen.

  • Handledarboken riktar sig till dig som är handledare till den som övningskör privat.
  • Boken innehåller all praktisk information inför handledarskapet, allt från giltiga tillstånd och utbildningar till krav på fordonet.
  • Alla momenten du som handledare behöver gå igenom med eleven finns samlat här, exempelvis kapitel/avsnitt om Handledaren, Mängdträning och Minska riskerna.
  • Eleven behöver ha eget material till sin utbildning, t.ex. Trafikens grunder med Köra bil, Körkortsboken eller appen Körkortsboken.

Lycka till med din viktiga roll som handledare!

164 kr

Titel: Handledarboken
Artikelnummer: 1003
ISBN: 978-91-88971-90-6
Upplaga: 30
Tryckår: 2023
Antalsidor: 128
Ansvarig: STR Service AB