YrkesAkademin Gävle

  • Utmarksvägen 33a, 802 91 GÄVLE

  • Utmarksvägen 33a, 802 91 GÄVLE

  • 556346-6233

Utbildningar och tjänster

C – tung lastbil
CE – tung lastbil med släp
D – buss
DE – buss med tungt släp
Företagsmedlem
Miljöanpassade fordon
YKB Fortbildning buss
YKB Fortbildning lastbil
YKB Grundutbildning buss
YKB Grundutbildning lastbil

Om oss

korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1