YrkesAkademin Gävle

  • Utmarksvägen 33a, 802 91 GÄVLE

  • Utmarksvägen 33a, 802 91 GÄVLE

  • 556346-6233

Utbildningar och tjänster

Ansöker om anpassat prov hos Trafikverket
Bakgavellyft
C – tung lastbil
CE – tung lastbil med släp
D – buss
DE – buss med tungt släp
Farligt gods (ADR)
Företagsmedlem
Godshantering
Lastsäkring
Miljöanpassade fordon
SPV (Nivå 1)
SPV (Nivå 2)
YKB Fortbildning buss
YKB Fortbildning lastbil
YKB Grundutbildning buss
YKB Grundutbildning lastbil

Om oss

korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1