Reklamationsnämnd

STR har sedan 1986 en reklamationsnämnd dit en elev utan kostnad kan vända sig för att få en opartisk bedömning av klagomål gentemot en STR-ansluten trafikutbildare. Nämndens ärenden hanteras genom skriftväxling mellan klagande, nämnden och utbildningsföretaget.

Nämnden består av:

  • lagfaren ordförande
  • förbundsordföranden i STR
  • ledamot från utbildningsföretagets tillsynsmyndighet
  • ledamot vars förening som har till ändamål att främja trafiksäkerhet
    och en ledamot vars förening har till ändamål att ta till vara konsumenters intressen.

Nämnden sammanträder 3-6 gånger per år och behandlar vanligtvis ärenden där anmälan till nämnden kommit in senast inom ett år från det att utbildaren avvisat elevens krav, dock senast inom tre år från det att utbildningen avslutades, se reglemente.

Att göra en reklamation

  • Är du som elev missnöjd, ska du först försöka komma överens med ansvarig på utbildningsföretaget inom skälig tid. Om det inte går, kan du kontakta STR:s konsumentinformation via e-post [email protected] eller skriftligen vända dig till nedanstående adress.

Anmälan till STR:s reklamationsnämnd

Anmälan till nämnden ska ha kommit in senast inom ett år från det att utbildaren avvisat elevens krav, dock senast inom tre år från det att utbildningen avslutades, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Om klagomålet grundas på att utbildaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder gäller i stället en tid om tio år.

Ladda ner blanketten nedan och fyll i uppgifterna samt skriv en kort redogörelse över bakgrunden till ditt reklamationsärende, ersättningskrav samt på vilket sätt utbildaren är medveten om klagomålet. Observera att utbildningsföretaget måste vara ansluten till STR.

Blankett och redogörelse skickas till nedanstående adress för registrering.

STR:s reklamationsnämnd
Järvgatan 4
261 44 Landskrona
eller via [email protected]

Vad händer om trafikskolan går i konkurs?

Låt säga att du exempelvis har köpt och betalat ett ”stort körpaket” hos en trafikskola och bara hunnit köra några få körlektioner, påbörjat teorin och inte gjort någon av riskutbildningarna som ingick. Sedan går trafikskolan i konkurs. Kan du då få tillbaka dina pengar? Om du har betalat ditt paket med en kredit, alltså med kreditkort eller mot faktura till ett kreditbolag, så kan du reklamera köpet till kreditgivaren och därmed få pengarna tillbaka. Har du betalat med ditt vanliga bankkort, genom Swish eller med kontanter måste du kontakta konkursförvaltaren och begära pengarna tillbaka. Men det är inte säkert att du kan få något tillbaka eftersom du då klassas som privatperson och är lägst prioriterad.
På Konsumenternas hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid reklamering av kreditköp.

Rättigheter som kund

Det finns en hel del konsumenträttsliga regler av skiftande karaktär. Vissa regler syftar till att skydda konsumenten i det enskilda fallet (civilrättsliga regler) och vissa syftar till att skydda konsumenterna som ett kollektiv (marknadsrättsliga regler). Gemensamt för dessa konsumenträttsliga regler är att de är tvingande till konsumentens förmån. Reglerna kan alltså inte avtalas bort.

STR har tagit fram en broschyr med praxis för ersättning och återbetalning vid avbeställning med mera. Ladda ner den nedan och ta del av innehållet.

I övriga dokumenten får du mer information om regler kring avtal, avbeställningar samt information gällande presentkort och tillgodokvitto.