Personbil, Personbil med släp, Lastbil, Buss, Taxi, YKB Grundutbildning, och YKB Fortbildning

Repetera grunderna

För dig som behöver repetera grunderna

Ska du ta körkort för en annan behörighet efter att du har B? Det kanske har gått ett tag sen du tog på B?

  • I det här häftet kan du repetera grunderna genom att svara på ett antal frågor under varje moment.
  • Häftet är indelat i olika områden där du får bilder och frågor under varje del.
  • Repetera grunderna är en arbetsbok till Trafikens grunder.
  • Tips! Ljudstöd finns på inläsningstjänst, be en utbildare om konto. De utbildare som är anslutna till STR hittar du här!

129 kr

Titel: Repetera grunderna
Artikelnummer: 142
ISBN: 978-91-88971-60-9
Upplaga: 2
Tryckår: 2021
Antal sidor: 69
Ansvarig: STR Service AB