YKB Grundutbildning

Yrkesförarkompetens Faktabok för Lastbil & Buss

Ska du utbilda dig till yrkesförare?

  • När du går utbildningen behöver du komplettera kurserna med självstudier, det gör du enklast genom denna bok. Kolla hos din utbildare om den ingår i kursmaterialet.
  • Boken är logiskt indelad och lätt att hitta i.
  • Använd tillsammans med Yrkesförarkompetens Arbetsbok Lastbil eller Yrkesförarkompetens Arbetsbok Buss.
  • Behöver du ljudstöd så finns det hos inläsningstjänst, be din utbildare om konto.

För att få köra yrkesmässigt oavsett om det är buss eller lastbil, så måste du ha ett Yrkeskompetensbevis, YKB. Detta får du första gången genom att gå en obligatorisk utbildning på 280 timmar (om du är under 21 år) eller 140 timmar hos en utbildare som har tillstånd att bedriva denna. När du är klar med utbildningen så rapporterar din utbildare detta till Trafikverket och då ska du också genomföra ett kunskapsprov för yrkeskompetens där. När provet är godkänt utfärdas ditt YKB.

724 kr

Titel: Yrkesförarkompetens – Faktabok för Lastbil & Buss
Artikelnummer: 1670
ISBN: 978-91-88971-78-4
Upplaga: 8
Tryckår: 2022
Antal sidor: 224
Ansvarig: STR Service AB