Fredansson Utbildningscenter AB

  • Skarprättarvägen 22, 176 77 JÄRFÄLLA

  • Skarprättarvägen 22, 176 77 JÄRFÄLLA

  • 556860-7229

Utbildningar och tjänster

Automatväxlat fordon
B – personbil
B – personbil utökad
Bakgavellyft
BE – tungt släp
C – tung lastbil
CE – tung lastbil med släp
CE – tung lastbil påhängsvagn
D – buss
D1 – buss (16 sittplatser)
D1E – buss (16 pl) med tungt släp
DE – buss med tungt släp
EcoDriving
Farligt gods (ADR)
Fordonsanpassning
Fordonsmonterad kran
Företagsmedlem
Godshantering
Handreglage
Heavy EcoDriving
Hjälp på väg
Hjullastare
Introduktionsutbildning
Körbedömning
Lastsäkring
Miljö
Riskutbildning del 1B
Riskutbildning del 2B
SPV (Nivå 1)
SPV (Nivå 2)
SPV (Nivå 3)
Traktor
Truck
YKB Fortbildning buss
YKB Fortbildning lastbil
YKB Grundutbildning buss
YKB Grundutbildning lastbil

Om oss

korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1
korkortsbehorighet_2022-1