Personbil med släp

BE-boken

Lärobok för dig som ska ta körkort för personbil med tillkopplad tung släpvagn, utökat B (kod 96 eller BE).

  • BE-boken innehåller den teori som är specifik för körkortsbehörigheten BE och utökad behörighet B, personbil med tung släpvagn.
  • I BE-boken finns arbetsuppgifter med tillhörande facit.
  • Innehållet fördelar sig på följande kapitel: Några körkortsregler, Fordonskännedom, Last och säkerhetskontroll, Körning med släpvagn, Yrkesmässig körning med släpvagn.
  • Kom i håg att även läsa på grundteorin i någon av grundteoriböckerna Trafikens grunderRepetera grundernaKörkortsboken eller Lättlästa Körkortsboken.
  • Tips! Ljudstöd finns på inläsningstjänst, be en utbildare om konto. De utbildare som är anslutna till STR hittar du här!

331 kr

Titel: BE-boken – med utökad behörighet B
Artikelnummer: 1600
ISBN: 978-91-88971-57-9
Upplaga: 17
Tryckår: 2021
Antal sidor: 214
Ansvarig: STR Service AB